Priser

Forsiden Dugnader SBF i tall Styret Søk båtplass Kontakt Vedtekter
Båthuset Komiteledere Priser Pir-kart Si opp båtplass   Historie

    

Spillum båtforening opererer med differensierte priser basert på båtlengde. Prisforskjellene gjenspeiler seg både i årsleien og innskuddet. Medlemsavgiften og eventuell dugnadsavgift (se vedtektene) er uavhengig av båtstørrelse.
Prisene pr sesongen 2024 er som følger:
Båtlengde:
Båtlengde: Bredde Innskudd Årsleie Sesongleie Døgnleie
0-17,9 fot < 250 cm kr. 14.000,- kr. 2.200,- kr. 5 200,- kr. 120,-
18-21.9 fot < 280 cm kr. 16.000,- kr. 2.500,- kr. 5.800,- kr. 120,-
22-25.9 fot < 310 cm kr. 18.000,- kr. 2.800,- kr. 6 400,- kr. 120,-
26-29.9 for < 350 cm kr. 20.000,- kr. 3.100,- kr. 6 800,- kr. 120,-
30-33.9 fot > 400 cm kr. 22.000,- kr. 3.400,- kr. 7.200,- kr. 120,-
34-37.9 fot > 400 cm kr. 24.000,- kr. 3.700,- kr. 7.600,- kr. 120,-
38-40,0 fot > 400 cm kr. 26.000,- kr. 4.200,- kr. 8 000,- kr. 120,-
               
Medlemskontingent kr. 400,-
Medlemskontingenten inkluderer medlemsskap i KNBF
Dugnadsavgift kr 1000,- pr år ved ikke avholdt dugnadsplikt på 10 timer pr båtplass