Priser

Forsiden Dugnader SBF i tall Styret Søk båtplass Kontakt Vedtekter
Båthuset Komiteledere Priser Pir-kart Si opp båtplass   Historie

    

Spillum båtforening opererer med differensierte priser basert på båtlengde. Prisforskjellene gjenspeiler seg både i årsleien og innskuddet. Medlemsavgiften og eventuell dugnadsavgift (se vedtektene) er uavhengig av båtstørrelse.
Prisene pr sesongen 2019 er som følger:
Båtlengde:
Båtlengde: Bredde Innskudd Årsleie Sesongleie Døgnleie
0-17,9 fot < 250 cm kr. 14.000,- kr. 2.000,- kr. 5 000,- kr. 100,-
18-21.9 fot < 280 cm kr. 16.000,- kr. 2.200,- kr. 5.500,- kr. 100,-
22-25.9 fot < 310 cm kr. 18.000,- kr. 2.400,- kr. 6 000,- kr. 100,-
26-29.9 for < 350 cm kr. 20.000,- kr. 2.600,- kr. 6 300,- kr. 100,-
30-33.9 fot > 400 cm kr. 22.000,- kr. 2.800,- kr. 6.600,- kr. 100,-
34-27.9 fot > 400 cm kr. 24.000,- kr. 3.000,- kr. 6.900,- kr. 100,--
28-41.9 fot > 400 cm kr. 26.000,- kr. 3.200,- kr. 7 200,- kr. 100,-
(42-45.9 fot) > 400 cm (kr. 28.000,-) (kr. 3.400,-) (kr. 7 500,-) (kr. 100,-)
Medlemskontingent kr. 400,-
Medlemskontingenten inkluderer medlemsskap i KNBF
Dugnadsavgift kr 1000,- pr år ved ikke avholdt dugnadsplikt på 10 timer pr båtplass