Spillum Båtforenings historie

 

Forsiden Dugnader SBF i tall Styret Søk båtplass Kontakt Vedtekter
Båthuset Komiteledere Priser Pir-kart Si opp båtplass   Historie

 

Spillum båtforening ble stiftet i 1980 og lokalisert litt lengre øst enn dagens anlegg. Fra starten av var det ei lita forening med få, men entusiastiske medlemmer. I xxxx ble flytebrygga flyttet dit anlegget i dag ligger vis a vis nybrua som den gang ikke var påtenkt.

I løpet av 80 og 90-tallet var det relativt stabilt med medlemmer, stort sett folk tilhørende på Spillum-sida av byen. Etter år 2000 begynte vi å merke en gradvis økende etterspørsel etter båtplasser. De to pirene som lå ute i 2000 (dagens pir 2 og pir 3) hadde plass for ca 70 båter, stort sett relativt små plasser. Utover 2000-tallet tiltok etterspørselen etter båtplass såpass mye at det ble besluttet å foreta en investering i en ny pir. Denne ble bestilt og utlagt i 2007. Den nye piren, som ble lagt ut nærmest den nye innfartsveien til Namsos, var laget av betong i motsetning til de gamle pirene i trykkimprengnert trevirke. Nypiren var 100 meter lang med plass til over 60 båter, nesten en dobling av den gamle kapasiteten. Den nye piren ble fort fulltegnet og ventelistene begynte igjen å bygge seg opp.

I 2009 var det igjen grunnlag for utvidelse, denne gangen i en pir 4 som ble plassert rett nedenfor båthuset, altså lengst øst i anlegget.

Denne var identisk med den forrige, 100 meter betong med plass til noe over 60 båter. Siste skudd på stammen var en utskifting av den eldste piren som nå var preget av tidens tann. De ca 30 plassene her ble erstattet gjennom en ny 100 meters betongpir, noe som gav en ytterligere netto tilvekst på 20-30 plasser. Pr i dag har vi fire betongpirer, alle i lengde ca 100 m og plass til litt over 60 båter på hver.

I tillegg finnes ei dieselbrygge, også denne i betong.

Dagens kapasitet er ca 230 plasser hvorav knapt 200 er belagt ved årsskiftet 2020/2021.